Kristianstad

För röstmottagare i Kristianstads kommun

Ett stort TACK till alla våra duktiga röstmottagare för era insatser vid Europaparlamentsvalet. Vi ses till 2022!  

Arvodet för för dig som tjänstgjorde i EU-valet 2019 betalas ut i slutet av juni. Om du har frågor om arvode, utbetalning m.m., vänligen se FAQ på Min Sida. Du kan också mejla oss på val@kristianstad.se.

Kom ihåg att registera ditt konto hos Nordea om du inte har Nordea som bank så att utbetalningen betalas ut korrekt. Du gör detta via följande länk: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

Rekrytering av röstmottagare

Kristianstads kommun rekryterar röstmottagare i samband med allmänna val. Rekryteringen brukar se i början av det år det är val. Nästa gång blir 2022.

Kristianstads kommun har vanligtvis 43 vallokaler som är öppna på på valdagen när det är allmänna val.  Vi har även förtidsröstning på olika platser i kommunen. Vi erbjuder även förtidsröstning på äldreboenden, mötesplatser, häktet, fängelset och sjukhuset.

I varje förtidsröstningslokal arbetar tre röstmottagare. I vallokalen på valdagen arbetar sex röstmottagare. De har olika roller och det handlar framför allt att se till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Röstmottagarna ska hjälpa de som behöver det, ta emot rösterna, ge information och se till att det är ordning i vallokalen.

Att vara röstmottagare på valdagen

Arbetet i vallokalen på valdagen leds av en ordförande och vice ordförande.
På valdagen tjänstgör man från strax innan vallokalen öppnar  tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen.

För att få jobba som röstmottagarer ska du: 

  • har fyllt 18 år innan tjänstgöringen påbörja
  • behärskar svenska språket i tal och skrift
  • är noggrann, har förmåga att ge ett gott bemötande och kunna samarbeta
  • inte är förtroendevald i Kristianstads kommun, Region Skåne eller Sveriges riksdag 
  • inte kandiderar på lista till det val röstmottagningen avser
  • har tillgång till e-post och Bank-ID.