Kristianstad

För röstmottagare i Kristianstads kommun

Rekrytering av röstmottagare

Kristianstads kommun har vanligtvis 43 vallokaler som är öppna på valdagen när det är allmänna val.  Vi har även förtidsröstning på olika platser i kommunen. Vi erbjuder även förtidsröstning på äldreboenden, mötesplatser, häktet, fängelset och sjukhuset.

I varje förtidsröstningslokal arbetar tre/fyra röstmottagare. I vallokalen på valdagen arbetar sex röstmottagare. De har olika roller och det handlar framför allt att se till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Röstmottagarna ska hjälpa de som behöver det, ta emot rösterna, ge information och se till att det är ordning i vallokalen.

Att vara röstmottagare på valdagen

Arbetet i vallokalen på valdagen leds av en ordförande och vice ordförande.
På valdagen tjänstgör man från strax innan vallokalen öppnar tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen.

För att få jobba som röstmottagare ska du: 

  • ha fyllt 18 år innan tjänstgöringen påbörja.
  • behärskar svenska språket i tal och skrift.
  • vara noggrann, ha förmåga att ge ett gott bemötande och kunna samarbeta.
  • inte vara förtroendevald i Kristianstads kommun, Region Skåne eller Sveriges riksdag. 
  • inte kandiderar på valbar lista till det val röstmottagningen avser.
  • inte ha tydlig anknytning till politiskt parti.
  • ha tillgång till e-post och Bank-ID.