Kristianstad

Rekrytering av valarbetare i Kristianstads kommun 

Rekryteringen av valarbetare till EU-valet i maj 2019 är avslutad. Du som under våren skickat in en intresseanmälan om att jobba i EU-valet fick ett mejl den 2 april med information om din placering i EU-valet. All information finns i brevet och du hittar också all information genom att logga in via Mina sidor. Du måste ha Bank-ID.

Om du får förhinder

Om du tackat ja till uppdraget som röstmottagare men får förhinder är det viktigt att du meddelar valkansliet så fort som möjligt. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Att jobba som röstmottagare

Kristianstads kommun har 43 vallokaler som är öppna på valdagen den 26 maj 2019  Vi har även förtidsröstning på 20 olika platser i kommunen. Vi erbjuder även förtidsröstning på äldreboenden, mötesplatser, häktet, fängelset och sjukhuset.

I varje förtidsröstningslokal arbetar tre röstmottagare. I vallokalen på valdagen arbetar sex röstmottagare. De har olika roller och det handlar framför allt att se till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Röstmottagarna ska hjälpa de som behöver det, ta emot rösterna, ge information och se till att det är ordning i vallokalen.

Jobba på valdagen

I EU-valet har vallokalerna öppet mellan kl 8 och 21. Arbetet i vallokalen på valdagen leds av en ordförande och vice ordförande.
På valdagen tjänstgör man från kl 7.30  tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen.

 I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • har fyllt 18 år innan tjänstgöringen påbörja
  • behärskar svenska språket i tal och skrift
  • är noggrann, har förmåga att ge ett gott bemötande och kunna samarbeta
  • inte är förtroendevald i Kristianstads kommun, Region Skåne eller Sveriges riksdag 
  • inte kandiderar på lista till det val röstmottagningen avser
  • har tillgång till e-post och Bank-ID.