Kristianstad

Intresseanmälan att arbeta med valet september 2022 

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Vi behöver personer som vill jobba under valdagen och även med förtidsröstningen. Förtidsröstningen pågår mellan den 24 augusti och 11 september. Här kan du läsa mer om de olika uppdragen som finns. 

Uppdrag i vallokalen på valdagen den 11 september. 

Ordförande

Ordföranden har det yttersta ansvaret i vallokalen och skall innan valdagen hämta röstlängden och annat valmaterial och även organisera röstmottagarna enligt tjänstgöringsschema.

Ordföranden ansvarar bland annat för att:

  • det är ordningen i vallokalen
  • väljare kan rösta på ett tryggt och säkert sätt
  • ta emot röster, kontrollera id, pricka av i röstlängden
  • räkna rösterna efter vallokalens stängning
  • rapportera det preliminära valresultatet till Valmyndigheten
  • tillsammans med vice ordföranden lämna in rösterna till valnämnden under valnatten 

Obs! För att jobba som ordförande eller vice ordförande krävs att du har tidigare erfarenhet från sådant uppdrag.

Vice ordförande

Vice ordförande bistår ordföranden (se ovan) och har det yttersta ansvaret i vallokalen när ordföranden inte är på plats. För att vara vice ordförande krävs tidigare erfarenhet av valarbete.

Röstmottagare

Röstmottagarna hjälper väljarna under valdagen och ser till att det är ordning i lokalen och att det finns tillräckligt med valsedlar. Ställer i ordning vallokalen innan den öppnar. När vallokalen har stängts kontrollräknar röstmottagarna rösterna innan de lämnas till valnämnden. I röstmottagarnas uppgift ingår bland annat att: 

  • hjälpa väljarna till rätta
  • hålla i ordning i vallokalen och valsedelställ
  • dela ut valkuvert
  • räkna röster efter stängning

Rösträknare

Som rösträknare börjar du ditt uppdrag ca en timme innan vallokalen stänger. Din huvudsakliga uppgift är att stötta de övriga röstmottagarna i rösträkningen. Du tjänstgör till och med rösträkningen är avslutad och inrapporterad. Andra uppgifter såsom iordningsställande och städning kan också förekomma enligt ordförandes instruktioner.

Reserv

Om du blir reserv så är du reserv till funktionen röstmottagare. Som reserv kan du bli ombedd att jobba med både kort och långt varsel. Vid inkallelse utgår ersättning för uppdraget som röstmottagare. Om du inte blir inkallad erhåller du ersättning för funktionen reserv. Om du inte är anträffbar, eller inte kan åta dig uppdraget på valdagen, utgår ingen ersättning.

Uppdrag i förtidsröstningen, 24 augusti – 11 september  

Röstmottagare i förtidsröstningslokal

Som röstmottagare under förtidsröstningen är din huvudsakliga uppgift att ta emot väljare i röstningslokalen, se till att det är god ordning i lokalen, ta emot röster och räkna antalet fönsterkuvert efter stängning. Minst tre personer jobbar tillsammans i en förtidsröstningslokal.

Röstmottagning ambulerande och institutionsröstning. 

Ambulerande röstning är en service till kommunens medborgare som inte har möjlighet att ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal och sker främst på omsorgsboenden, mötesplatser, privatpersoner runtom i kommunen. I team om två personer åker ni till en tillfällig röstningslokal, tillexempel på ett äldreboende, och förrättar val där. Minst en av röstmottagarna behöver ha egen bil.

Institutionsröstning är en service vi utför på häktet, anstalten i Vä och CSK. I team om två/tre personer åker ni till ovan nämnda institutioner och förrättar val där. Minst en av röstmottagarna behöver ha egen bil.

Vi behandlar dina personuppgifter

När du använder den här tjänsten kommer Kristianstads kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Fyll i uppgifterna för att anmäla dig som röstmottagareJag accepterar att mina personuppgifter behandlas
Jag intygar att jag inte kandiderar i valet 2022
Jag intygar att jag inte är förtroendevald
Jag har tidigare erfarenhet av valarbete
Jag har jobbat som ordförande under tidigare val
Jag vill jobba som:
Välj vilket/vilka uppdrag du önskar:
Jag vill jobba på valdagen
Jag vill jobba under förtidsröstningen
Bil